Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

Учнівське самоврядування

 

                                                

        

 

Положення

учнівського самоврядування

навчально-виховного комплексу № 139

 

      Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включатися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів та зразків, підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створюється і діє у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, згідно розробленим ними ж положенням.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Учнівське самоврядування НВК № 139 – процес організації учнями та ученицями життєдіяльності учнівського колективу, керується Конституцією України, Законами України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту».

 

1.2. Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на формування і розвиток соціально-активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів, підвищення у них інтересу до

  знань;

- розвиток здібностей обдарованих учнів відповідно до їх нахилів;

  запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;

- організація дозвільно-розважальної діяльності;

- створення творчих дитячих та молодіжних об'єднань за інтересами;

- інші напрямки, що не суперечать законам.

 

1.3. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями органів управління освітою. У підпорядкуванні якими перебуває НВК №139. Статутом учнівського самоврядування навчального закладу є даний документ.

1.4. Учасниками шкільного самоврядування можуть бути всі учні НВК №139, які пройдуть конкурсний відбір. Виконавчий орган учнівського самоврядування повинен складатися не менше, як з 20-ти членів.

 

 

 

 

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВ

 

Міністерство

освіти та науки

Контроль за успішністю учнів школи, проведення олімпіад, вікторин, предметних тижнів, інтелектуальних ігор, турнірів знавців з різних предметів, фестиваль « ЩО?ДЕ?КОЛИ?», Співпраця з ЦТ «Дума».

Міністерство культури

Організація і проведення свят, дискотек, фестивалів, організація змістового дозвілля школярів, участь в районних, міських і обласних конкурсів, проведення екскурсій музеями навчального закладу.

Міністерство спорту і охорони здоров’я

Проведення ранкової гімнастики, організація спортивних змагань, пропаганда здорового способу життя, проведення днів здоров’я, акції «Молодь за здоров’я» та організація та участь у проекті  “Здоровий  Я”, робота з Агітбригадою школи  з метою привити учням здоровий спосіб життя, участь в першостях району, міста, області.

Міністерство юстиції і внутрішніх справ

Контроль за чергуванням учнів у школі, дисципліною, порядком, розв’язання конфліктних ситуацій, контроль за відвідуванням уроків. Захист прав та інтересів учнів, контроль за зберігання шкільного майна та підручників. Сумісна робота з президентом та психологічною службою НВК з «важкими дітьми»

Міністерство  ЗМІ,

естетики і

мистецтва

Ведення сторінок школи у соціальних мережах, підготовка матеріалів для стендів, зв’язок з бібліотекою, випуск святкових плакатів  і листівок.

Міністерство розвитку та соціальної політикиі

Міністерство розвитку і соціальної політики – міністерство, що активно співпрацює з іншими міністерствами республіки «ЗОРЯНА». Міністерство займається роботою з учнями усіх соціальних категорій, проводить контроль за зовнішнім виглядом учнів, контролює активи класів, полив квітів, контроль за озеленням і чистотою прилеглої території,

 

«В нашій школі вчаться талановиті, розумні та небайдужі діти, для яких завжди цікаво і актуально громадська активність, і які знають і вміють робити, те, що робить їх лідерами.