Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

Інклюзія

Нормативні документи

2020 р.

 

 

Організація інклюзивного навчання

 

Щоб вдало організувати інклюзивне навчання, важливі вчасність та правильність дій усіх учасників освітнього процесу: батьків, інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), керівника закладу освіти, вчителя інклюзивного класу, асистента вчителя та/або дитини (якщо є потреба). Розповідаємо, на що зважати під час відкриття інклюзивного класу.

Батькам для вчасної та ефективної організації інклюзивного навчання треба:

забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (в ІРЦ);

подати документи для зарахування до закладу загальної середньої освіти;

співпрацювати із фахівцями під час складання індивідуальної програми розвитку (ІПР).

Щоб організувати інклюзивне навчання, батьки дитини мають звернутися до інклюзивно-ресурсного центру з заявою про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Зверніть увагу, що ІРЦ має протягом місяця провести таку оцінку, а сама оцінка може тривати до 10 днів.

У своєму висновку ІРЦ має вказати потреби дитини в корекційно-розвиткових послугах, асистенті вчителя та/або дитини (відповідно до форми, затвердженої постановою КМУ від 12 липня 2017 р. № 545). Далі батькам необхідно подати заяву про зарахування та інші документи до закладу загальної середньої освіти, куди дитина буде вступати до 31 травня (відповідно до наказу МОН від 16 квітня 2018 року № 367).

Звичайно, висновок ІРЦ можна подати пізніше, але керівнику закладу освіти треба заздалегідь знати про потреби, які виникнуть для організації інклюзивного навчання.

Від закладу загальної середньої освіти залежать:

асистент вчителя

вчитель інклюзивного класу

навчальне приміщення

складання ІПР

психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) за умови, що саме школа буде отримувачем державних коштів на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (отримувачем коштів може бути управління освіти).

Керівник зі свого боку має запровадити штатну одиницю – асистента вчителя. Складність у тому, що навчальний рік починається всередині календарного, тобто фінансового року, тому не завжди є можливість ввести посаду асистента вчителя з початку навчального року.

 

Керівник має визначити, який клас буде інклюзивним, тому зверніть увагу на висновок ІРЦ, а саме – на потреби

За можливості, керівник має забезпечити асистента вчителя на початок навчального року. Батькам же треба розуміти, що введення ставки асистента вчителя ще не означає, що одразу знайдеться людина на цю вакансію, тому треба бути терплячими, наполегливими та доброзичливими.

Асистент вчителя – це педагогічна посада у штаті закладу освіти, тому його призначає та звільняє з посади керівник закладу освіти відповідно до трудового законодавства.

Асистента вчителя часом плутають з асистентом дитини. Асистент дитини – це непедагогічна посада. Крім того, такої посади немає в типових штатних нормативах закладів загальної середньої освіти. Асистентом дитини може бути один з батьків або уповноважена ними особа.

Керівник має визначити, який клас буде інклюзивним, тому зверніть увагу на висновок ІРЦ, а саме – на потреби. Якщо дитина має порушення опорно-рухового апарату, доцільно визначити навчальне приміщення (клас), зручне для неї за розташуванням. Врахуйте також розташування вбиральні, якою буде користуватися дитина, а також їдальні, спортивної зали тощо.

Психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) надаються відповідно до індивідуальної програми розвитку, на підставі договору про проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг). Форма договору є в додатку 3 до Постанови Кабміну від 14 лютого 2017 р. № 88 (порядок та умови надання субвенції на надання держпідтримки особами з ООП).

Державна підтримка спрямовується для осіб з особливими освітніми потребами, а саме: сліпих та із зниженим зором, глухих та зі зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру). Тобто оплата за корекційно-розвиткові заняття здійснюватиметься саме для дітей з цих категорій.

Такий договір може складатися між фізичною особою, яка безпосередньо надаватиме такі послуги, та закладом освіти або управлінням освіти – залежно від того, хто отримувач субвенції на надання державної підтримки особам з ООП. Тому не завжди такі послуги залежать від закладу освіти.

Індивідуальну програму розвитку складає команда фахівців, відповідно до постанови КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872. Для складання ІПР треба залучати фахівців ІРЦ та батьків дитини з ООП.

Крім того, важливо визначити вчителів, які працюватимуть в інклюзивному класі. Керівник закладу освіти знає своїх працівників, їхні знання та компетентності, ба більше – це повноваження керівника. Батьки можуть тільки порадити, а не обирати вчителя. Але керівник має бути зацікавлений в ефективності інклюзивного навчання.

Вчитель інклюзивного класу так само, як і асистент, має ознайомитися із висновком ІРЦ для того, щоб зрозуміти особливості дитини. Бажано познайомитися із дитиною та її батьками перед початком занять для налагодження комунікації.

Найголовніше пам’ятайте, що запорука ефективної організації інклюзивного навчання, як і будь-якої корисної та нової справи, – співпраця та партнерство із усіма долученими до неї людьми.

Наталя Байтемірова, керівник експертної групи з питань забезпечення якості освіти директорату дошкільної та шкільної освіти МОН

 

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу для дітей з ООП під час карантину

 

Для того, щоб реалізувати освітній процес та завдання індивідуальних освітніх програм для осіб з особливими освітніми потребами та організації дистанційного навчання у період введеного карантину пропонується запроваджувати елементи дистанційної роботи шляхом застосування технічних та інформаційних засобів: електронної пошти, соціальних мереж, засобів онлайн зв’язку, освітніх онлайн платформ, Інтернет-ресурсів.

Слід зазначити, що освітній процес учнів з особливими освітніми потребами потрібно базувати на положеннях дидактики, психології, методики, підборі оригінальних завдань і видів діяльності, моделюванні творчої діяльності учнів з урахуванням створення умов для розвитку мовних, соціальних, громадянських, здоров’язбережувальних та інших компетентностей, визначених навчальними програмами.

Для реалізації поставлених завдань та цілей вчителям  та асистентам вчителів  інклюзивних класів слід проаналізувати індивідуальну програму розвитку дитини, календарно-тематичне планування, визначити теми для вивчення у дистанційному режимі, розробити тематичні завдання в системі онлайн в межах встановленого навантаження. Організовуючи дистанційне навчання для осіб з особливими освітніми потребами, варто пам’ятати, що форму, обсяг, структуру, зміст завдань вчителі  обирають на власний розсуд використовуючи різноманітні методи і прийоми навчання.

З метою виконання індивідуальної програми розвитку і відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини рекомендується використовувати: відеозаписи уроків, занять,  різні освітні веб-ресурси та онлайн-платформи, віртуальні класні кімнати, мультимедійні матеріали, навчальні відеофільми, мультфільми, інтерактивні корекційно-розвиваючі вправи та ін.

Пам’ятаємо, що діяльність дитини з особливими освітніми потребами оцінюється не лише з позиції набутих знань, а насамперед – з позиції прогресивного розвитку. Отже, для успішної реалізації дистанційного навчання надзвичайно важливим є: залучення батьків до освітнього процесу, консультування їх щодо особливостей виконання запропонованих завдань, повторення та актуалізація раніше вивченого матеріалу, урахування індивідуальної працездатності дитини відповідно до стану її здоров’я, моніторинг динаміки втомлюваності, дотримання охоронного режиму, позитивні емоції педагогів та батьків.

Рекомендовані Інтернет-джерела для організації освітнього процесу:

 

https://ranok.com.ua

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons

https://childdevelop.com.ua

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=

https://naurok.com.ua/

https://osvitoria.media/

https://jmil.com.ua/2020-1

http://kazkar.info/

http://abetka.ukrlife.org/

https://chudo-udo.com/ot-4-do-6-let

https://www.youtube.com/user/plusplustv/videos

https://osvita.ua/shool/inclusive_education

https://osobluvadutuna.com.ua

https://vseosvita.ua

https://logopedija.at.ua

https://irina-logo.at.ua

https://abcd-logoped.at.ua

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHDk0PxxAP_Kv4eKqov7VoPm0-Xhn9yEO

https://www.youtube.com/user/SonechkoProject

https://www.youtube.com/watch?v=7sVAbMdmpxE

https://www.facebook.com/PediatricOccupationalTherapySolutions/

https://www.facebook.com/www.logoplanet/