Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

 

 

Банер Банер Банер Банер Банер

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

160

Річний звіт директора НВК № 139

 

Звіт  директора  за 2018-2019 навчальний рік

 

Діяльність у 2018-2019 н.р.

Комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс № 139

«загальноосвітній навчальний заклад-центр творчості «Дума»

Дніпровської міської ради

 

Шановні

представники батьківської громадськості, вчителі, учні!

 

Навчально-виховний комплекс № 139 – це сучасний навчальний заклад, головним змістом освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад,  який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів, виконує завдання, поставлені перед середньою освітою,  а саме: навчання, виховання, всебічний розвиток та соціальна адаптація  дитини, формування моральної, конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості.

-    У 39 класах закладу навчається 1075 учнів:

-    Заклад має такі підрозділи:

-  центр підготовки до навчання у школі «Школярик»,

-  школа I ступеню (початкова школа) 462учн. (15 класів);

-  школа II ступеню (основна школа) 494учн. (18 класів);

-  школа ІІІ ступеню (старша школа) 120учн.(4 класи);

-  центр творчості «Дума».

Заклад повністю забезпечений висококваліфікованими педагогічними кадрами.

Загальна кількість педагогічних працівників – 73 вчителі.

З них мають вищу освіту – 67:

• вчителів – 61;

• вихователів ГПД – 3;

• практичних психологів – 1;

          • бібліотекар - 1.

Середню спеціальну освіту – 8:

• вчителі – 5;

• завідуюча бібліотекою -1;

           • керівник гуртка – 1;

           • соціальний педагог – 1;

 

Якісний склад:

Серед загальної кількості педагогічних працівників:

Заслужених працівників освіти України – 1

Стеблина Т.В., директор НВК № 139

«Відмінник освіти України» – 5 учителів

Стеблина Т.В., директор НВК № 139,

Шелехова В.В., заступник директора з виховної роботи,

Подвєзко І.А., учитель англійської мови,

Містюк Л.Є., вчитель української мови та літератури,

Романченко В.О., вчитель математики.

•педагогічних працівників вищої кваліфікаційної категорії – 46 з них: 

• учителів-методистів – 27;

• старших учителів – 11;

• педагогічних працівників І кваліфікаційної категорії – 11;

• педагогічних працівників ІІ кваліфікаційної категорії – 4;

• педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст” – 6;

• мають 9 тарифікаційний розряд – 5;

• мають 8 тарифний розряд – 1.

 

У навчальному закладі створені та функціонують 7 методичних кафедр:

-  Початкової освіти (вчителів початкових класів та вихователів групи продовженого дня);

-  Філологічно-історична (учителів української мови та літератури, етики, історії, правознавства, людини і світ, історії рідного краю, захист Вітчизни);

-  Іноземної мови (учителів англійської, російської, польської та інших мов, зарубіжної літератури);

-  Природничо-економічна (учителів математики, фізики, інформатики, економіки);

-  Природничо-біологічна (учителів біології, хімії, географії, природознавства, астрономії, екології та основ здоров’я);

-  Естетичного циклу (учителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, трудового навчання та фізичного виховання);

-  Класних керівників.

Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу:

·  упровадження інноваційних технологій, методик, форм організації навчально-виховного процесу;

·  упровадження громадянської освіти з метою створення громадянсько-активної школи;

·  виховувати та розвивати академічно здібних та талановитих учнів початкової школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»,

·  підвищення якості освіти та забезпечення належної підготовки учнів до ЗНО;

·   удосконалення уроку, забезпечення мотивації навчання та створення ситуації успіху для різних категорій учнів;

·   упровадження мультимедійних та комп'ютерних технологій для забезпечення інформатизації навчально-виховного процесу;

·   удосконалення системи допрофільного навчання та профільної підготовки учнів;

·   підвищення фахової майстерності педагогів, їх професійної компетентності, розвиток творчої ініціативи педагогів;

·   удосконалення роботи з обдарованими учнями, залучення їх до різних конкурсів, турнірів, розвиток у них науково-дослідницьких навичок, проектної діяльності;

·  удосконалення роботи з педагогічно запущеними учнями, залучення до цієї роботи ради профілактики, громадських активістів та відповідних служб;

·  реалізація ідей національно-патріотичного виховання; удосконалення матеріально-технічної бази школи, поповнення навчальних кабінетів комп'ютерною та копіювальною технікою, сучасною наочністю, довідковою літературою;

·  презентація кращого досвіду роботи вчителів сторінках фахових журналів та освітянських сайтах.

Ефективність діяльності закладу певною мірю залежить від своєчасності прийняття й реалізації управлінських рішень.

Навчально-виховний процес організовано у відповідності наступним нормативним документам: Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 та від 23.11.2011 №1392, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63).

Державно – громадське управління в НВК № 139 передбачає тісний взаємозв’язок, співпрацю і взаємодію адміністрації та громади.

На сьогодні дієвими у закладі є:

-рада НВК – голова Шапіро Оксана Гертівна;

-піклувальна рада – голова Лобода Марія Василівна;

-батьківський комітет – голова  Носуліч Олексій Анатолійович;

-шкільний парламент – президент  Таран Єлизавета.

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

1.     У спеціалізованих 8-11-х класах додатковий час, призначений на поглиблене вивчення окремих предметів було розподілено наступним чином:

-         у 8в, 9а класі - з поглибленим вивченням математики,  було збільшено кількість годин на вивчення математики  на 4 години (всього 8 годин);

-         у 8б класі – з поглибленим вивченням англійської мови, було збільшено кількість годин на вивчення англійської мови на 3 години (всього 5 годин);

-         в 11а класі економічного профілю було збільшено кількість годин математики на 4 години за рахунок годин географії (використано 4 години географії із 5);

-         10б і 11б класах профілю української філології було збільшено кількість годин на вивчення математики (додано 2 години з варіативної складової), так як у цих класах кількість годин на вивчення профільного предмету української мови та літератури і так достаня кількіть  годин  (8 годин), а ось для вивчення математики було тільки 3 години, що ускладнювало учням розуміння предмету.

            2. Варіативна складова у основній школі.

Для кращої адаптації учнів 5-х класів  нових умовах старшої школи введено факультативні заняття з психології курс «Швидка самодопомога».

Актуальним напрямом діяльності психолога з учнями 6-х-7-х класів є навчання дітей керувати своїми емоціями, поведінкою, розрізняти справжні якості від фальшивих  і також допомогти учням зрозуміти життєві й моральні цінності. Тому метою факультативного курсу «Формування духовно-моральних цінностей»  є  формування особистості, здатної виховувати й розвивати саму себе, самовдосконалюватись.

З метою виховання в учнів почуття патріотизму, любові до рідного краю, формування громадської позиції у 5-6-х класах вивчатиметься курс за вибором  «Місто мого дитинства». В рамках проекту всеукраїнського рівня «Виховний простір навчального закладу у становленні учня як громадянина-патріота» за рахунок варіативної складової у 5-8 класах було введено курс „Українознавство”.

У 8-В і 9-А класах  з поглибленим вивченням математики за рахунок варіативної складової  підсилено предмет математику. У 8-Б класі з поглибленим вивченням англійської мови за рахунок варіативної складової підсилено англійську мову до 5 разів на тиждень.

Крім того, для учнів 5-9 класів передбачені індивідуальні заняття з української мови, історії, математики, фізики, хімії, географії, на яких учні можуть поглиблювати свої знання з цих предметів, усувати прогалин.

У 5-9-х класах уроки фізичної культури  проводяться на гендерній основі.

Варіативна складова у старшій школі використана із можливістю повністю реалізувати навчальний план для профільних класів, тому за рахунок неї було збільшено кількість годин на вивчення української мови, економіки.

У 10б, 11б класах української філології введено факультатив  «Стилістика української мови»,  на якому учні зможуть поглиблювати свої знання з філології.

В 9-х, 10-х, 11-х класах з метою профорієнтації учнів будуть викладатися  години викладачами  із міжшкільного навчально-виробничого комбінату «Побудова кар’єри».

Крім того, для учнів 5-9 класів передбачені індивідуальні заняття з математики та української мови, на яких учні можуть поглиблювати свої знання з цих предметів, усувати прогалини в знаннях.

Державна підсумкова атестація є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в  закладі освіти. Якісні показники ДПА на протязі останніх років -  результат багаторічної плідної роботи педагогічного колективу школи. Щорічно у школі, відповідно до усіх нормативних документів, які регламентують її проведення, проводиться ДПА/ЗНО для учнів 9 та 11 класів.

Інформатизація

Основними напрямками діяльності НВК№ 139 в процесі інформатизації є: впровадження єдиного інформаційного простору начального закладу, інформаційно-технічне забезпечення; підвищення компетентності вчителів і учнів в області сучасних інформаційних технологій; інформатизація навчально-виховного процесу; електронний документообіг; використання інформаційних технологій в освітній статистичній звітності.  Комп’ютерний парк у школі складає 92 комп’ютери, які встановлені в 3-х кабінетах інформатики та навчальних кабінетах закладу.

Комп’ютери об’єднані в локальну мережу та підключені до світової мережі «Інтернет». Згідно міської програми по комп’ютеризації та установленні швидкісного інтернет, удосконалена оргтехніка у кабінеті директора та секретаря. Встановлені WI-FI зони.

Заклад - учасник всеукраїнського проекту  "КУРС: Освіта". Програма «КУРС: Школа» дозволяє автоматизувати і якісно керувати навчальними процесами, створювати обов'язкові форми звітності, працювати з  порталом   «Мої знання» - електронні щоденники в Інтернеті».

В закладі  є кабінети в яких  встановлена сучасна оргтехніка: мультимедійні комплекси (кабінет інформатики, математики, української мови, хімії), телевізори (13 кабінетів у початковій школі,  7 кабінетів у старшій школі), ноутбуки, мультимедійні проектори. Рівень оснащеності комп'ютерною технікою  становить 11 учнів на один комп'ютер. Навичками роботи на комп’ютері  володіють 99% учнів.

Виховна робота

У 2016-2017 н.р. було завершено ІІ етап дослідницько-експериментальної роботи за темою «Виховний простір навчального закладу у становленні учня як громадянина-патріота». З метою підняття патріотичного духу підростаючого покоління, формування його як майбутнього героя-патріота,  виховання поваги до минулого свого народу, в школі  функціонує Меморіальний музейний комплекс „Пошук”. У музейному комплексі зібрані цінні матеріали та експонати, у підготовці яких взяли участь і діти, вчителі, батьки, Рада ветеранів Індустріального району. Музей постійно поповнюється експонатами від воїнів АТО та волонтерів. В цьому навчальному році на базі навчального закладу створено штаб національно-патріотичного виховання, до якого входять представники громадських організацій, учасники АТО.  

       З метою вшанування пам’яті Героїв Революції гідності в навчальному закладі було проведено:

-         Засідання творчої групи по плануванню заходів історико-краєзнавчої акції «А ми тую славу збережемо»;

-         Оформлено тематичні куточки вшануванням пам’яті Героїв Революції гідності, бійців Української армії, учасників АТО;

-         Благодійний ярмарок на підтримку обласної акції «Єднання мільйонів незалежних сердець»:

·        Благодійний ярмарок на допомогу воїнам АТО;

·        скриньки милосердя;

Особлива увага у закладі приділяється роботі з обдарованими та здібними учнями. Учні школи щорічно беруть участь у олімпіадах різного рівня, Інтернет-олімпіадах, різноманітних конкурсах («Левеня», «Кенгуру», «Соняшник», «Патріот», «Гринвіч», «Геліантус», «Олімпіс», «Бобер», «Колосок»). На належному рівні проходить у школі І етап Всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Кращі з кращих мають можливість представляти нашу школу на різного рівня олімпіадах та конкурсах і поповнювати скарбничкою школи перемогами та відзнаками. Робота з обдарованими та здібними учнями, вироблення власної системи роботи з ними - це питання, над яким постійно працюють учителі школи, результати даної роботи заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, аналізується у динаміці (у порівнянні з минулими навчальними роками).

 

Педагоги закладу входять до членів оргкомітетів, комісій та журі предметних олімпіад різного рівня: Хобенко О.В. (українська мова і література), Шульженко І.В. (російська мова та зарубіжна література), Хлібко О.В., Романченко В.О. (математика), Іващенко І.В. (хімія), Захлєбіна О.О. (біологія), Луценко Л.І. (географія), Головятинська А.І., Подвєзко І.А. (англійська мова), Родіна Н.В., Перетятько Н.І. (історія, правознавство), Панасюк Л.В. (обслуговуюча праця), Гончарова Г.В. (інформатика).

 

У школі діє наукове товариство «Еврика», де учні пишуть науково-дослідницькі проекти:

Роботи учнів є майданчиком для Всеукранського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України:

-  2016-2017 н.р. – Вільшанецький Марко, 11-А клас - «Ціннісні орієнтації старшокласників на сучасному етапі розвитку українського суспільства» - І місце у І (міському) та ІІ (обласному) етапах;

Деркач Віталій, 11-А клас - «Соціальна довіра у середовищі взаємодії старшокласників» - І місце у І (міському) етапі та ІІ місце у ІІ (обласному) етапі;

Міщенко Валерій, 10-А клас – «Геоморфологія Дніпропетровської області» - І місце у І (міському) етапі, лауреат ІІ (обласного) етапу.

Учні школи є постійними учасниками конкурсів знавців української мови ім.П.Яцика та ім.Т.Шевченка та здобувають призові місця.

 

Проекти, конкурси, турніри:

-  Загальноміська шкільна ярмарка здорового харчування в рамках програми «Здоровий Я» - диплом ІІІ ступеню;

-  Конкурс «Літературний всесвіт» номінація «Нова космічна казка» - Козаревський Тимур - диплом ІІІ ступеню.

-  Міжнародний багатожанровий Фестиваль-конкурс «Ти – зірка України» - театр-пісні «Сузір’я» - Саченко Марія – І місце, Безь Аліна – ІІ місце, Побігай Єва – ІІ місце, Клименко Маргарита – ІІ місце, Вівдіч Злата – ІІ місце;

-  Міський конкурс «Зоряне коло» - Надірадзе Ангеліна, Дудник Катерина – ІІ місце;

-  Міський літературно-мистецьке свято «Собори наших душ» - Павлечко Поліна, Зав’ялова Катерина, Батрак Тетяна – І місце;

-  Міська виставка «Мапа декоративно-прикладного мистецтва України» - Чумак Анастасія – І місце;

Учні навчального закладу залучені до занять і конкурсів на базі ЦПР та БДТ, проводиться підготовча робота до участі в довгострокових програмах і конкурсах:

-  «Зоряне коло» – Оркестр народних інструментів під керівництвом  В. Б. Легостаєвої I місце в районі; місті, області;

-  ансамбль бандуристів «Калинонька» під керівництвом                Михальчук  Т.М. – І місце в районі, місті;  

-  хоровий колектив «Зорепад» під керівництвом Сауха В.А. – І місце у районі та ІІІ місце у місті;

-  переможниця районного та учасниця міського літературно-мистецького свята з декоративно-прикладного мистецтва «Собори наших душ» - Макар’ян Вікторія;

-   "Юний майстер народних ремесел» - призери;

-   «Знай і люби свій рідний край»

-   «Собори наших душ» - призери у районному та міському турах;

-  «Новорічна іграшка»

- гурт «Дебати» - керівник Перетятько Наталія Іванівна (переможці Всеукраїнських межрегіональних турнірів).

- гурток «Рукотворні дива» - керівник Панасюк Лариса Вікторівна,

- ізостудія «Дивосвіт» - керівник Лахай Олена Леонідівна. 

Вихованці цих колективів є неодноразовими переможцями районних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів.

Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створене  і діє у навчальному закладі, згідно розробленим ним  статутом.

Шкільна бібліотека

Шкільна бібліотека нашого закладу – це світле приміщення, яка має читальну залу, абонемент, книгосховище, обладнана стелажами, книжковими шафами, каталожною шафою, столами, кафедрою видачі книг. В бібліотеці є також комп’ютер, принтер та проведений Інтернет.  Користуються бібліотекою 98% учнів, 90 % педагогів та обслуговуючого персоналу.

        Протягом  навчальних років  наша шкільна  бібліотека працює над створенням книжкового фонду. В порівнянні з попередніми роками книжковий фонд художньої літератури зріс на 627 примірників, фонд підручників – на 1484 примірники. На сьогоднішній день фонд бібліотеки складає: фонд підручників -17336 примірників на суму 313183 гривні, фонд художньої літератури – 8544 примірників на суму 134221 гривню. З 2013 по 2016 роки було видано 40265  підручників та 4352 примірників художньої літератури. За змістом фонд бібліотеки школи є універсальним і представлений різногалузевою літературою: історичною, художньою, природничо-науковою, суспільно-політичною ( в тому числі педагогічною та психологічною), мовознавством та літературознавством, а також значною кількістю довідкової (словники, довідники, енциклопедії та бібліографічні покажчики).

       На допомогу навчальному процесу щороку наша шкільна бібліотека виписує періодичні видання  - фахові газети та журнали. Так з 2013 по 2017 роки було виписано 28 газет та 69 журналів на суму 29151 гривню.

Бібліотека оснащена компʹютерною технікою, є доступ до мережі Інтернет. Впроваджена в практику роботи бібліотеки Єдина система централізованого електронного обліку підручників за компʹютерною програмою «Шкільний підручник».

Вся робота в бібліотеці ведеться відповідно до «Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».

Для забезпечення кращого збереження наявної навчальної та художньої літератури колектив закладу бере участь у шкільній акції «Живи, книго», а саме: систематично проводяться рейди-перевірки стану підручників, бібліотечні уроки, розробляються памʹятки та рекомендації по ремонту книг, правила поводження з книгою, під час канікул працює «Книжкова лікарня».

Психологічна служба

Психологічний супровід навчально-виховного процесу в закладі  здійснюють  психолог (Бобро Ганна Володимирівна), соціальний педагог (Сорокотяг Вікторія Іванівна) та логопед (Плющова Людмила Дмитрівна).

Напрямки їх роботи охоплюють всі аспекти діяльності закладу через

-         дослідження соціально-психологічної готовності дітей до навчання,

-         психологічний супровід адаптаційних процесів першокласників, п’ятикласників до навчально -  виховного процесу ,

-         формування психологічної готовності учнів 4-х класів до переходу в основну школу;

-         робота з обдарованими учнями,

-         профорієнтаційна робота,

-         робота з формування культури здоров’я,

-         превентивне виховання,

-         забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій, забезпечення соціально-психологічної, педагогічної підтримки родинного виховання стосовно запобігання жорстокого поводження в сім'ї та учнівському середовищі,

-         консультативна, та профілактична робота.

 

У навчальному закладі створені умови для дітей соціально-незахищених категорій. У 2016-2017 навчальному році в закладі навчається 106  дітей соціальних  категорій.

В навчальному закладі навчається 1075 учнів у 37 класах, серед них учнів соціальних категорій – 106:

-         дітей під опікою – 5

-         дітей з особливими потребами – 12

-         дітей з багатодітних сімей – 60

-         дітей, які прибули зі східних областей України – 11

-         дітей батьків – учасників АТО - 18

 

Складено соціальний паспорт закладу, соціальні паспорти класів.

Вивчається соціальний статус кожного учня у класних колективах 5-х-10-х класів. Вже третій рік, як до звичного для нас переліку дітей соціально незахищених категорій додалися ще дві – дитина з родини переселенців з Донецької та Луганської областей  і дитина учасника АТО. За цей час до нашої гімназії прибуло загальним числом 33 таких дитини. На сьогодні їх 18 дітей, чиї батьки були або є учасниками АТО.

Основними напрямами їхнього захисту з боку соціально-педагогічної служби школи  є  наступні:

1.     Підготовка пам’ятки для батьків щодо соціальної адаптації молоді до кінця навчального року.

2.     Надання дітям та батькам допомоги в адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, встановленні нових соціальних зв’язків у навчальному закладі та за його межами.

3.     Забезпечення  цих  дітей навчальними посібниками, підручниками, іншим навчальним приладдям було під постійним контролем. Завдяки благодійним організаціям  три рази здійснялося вручення переселенцям канцнаборів

4.      Постійне забезпечення  переселенців та дітей учасників АТО індивідуальним супроводом.

5.     Матеріальна допомога особливо нужденним за рахунок коштів, зібраних на Покровському ярмарку та благодійному ярмарку «Від серця до серця», розповсюдження благодійних канцтоварів, ковдр, збір протягом майже двох років речей для сімей переселенців та теплих речей, питної води, коштів на медикаменти для постраждалих воїнів АТО, шефство над окремими воїнами в лікарнях та шпиталях – все це далеко не повний перелік тих форм роботи, які стали новими в нових умовах життя нашої держави.

6.     Проводяться зустрічі, майстер-класи з сім’ями дітей, які  знаходяться в переселенському містечку на ж/м Лівобережний.

 

Організація харчування

Адміністрація та педагогічний колектив постійно проводить роз’яснювальну роботу серед учнів, вихованців  та їх батьків щодо збереження здоров’я та щоденного харчування дітей.

Повноцінними гарячими сніданками охоплено 1076 учнів, що складає 100%.          

Харчування дітей у навчально-виховному комплексі організовано згідно статті 25 Закону України «Про освіту», пункту 3 статті 32 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, рішення виконавчого комітету Індустріальної районної ради від 24.12.1996 № 504 «Про переведення на самостійне харчування їдальні загальноосвітньої школи №139»,  забезпечується Департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування. Три роки поспіль організація харчування проводиться за рахунок бюджетних асигнувань. На виконання ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» організовані безкоштовні сніданки – 100%, обіди - 100% - отримують 10 учнів та 50% - 15 учнів 1-4 класів, 100% дітей пільгової категорії. Решта учнів школи мають змогу харчуватися на платній основі.

У школі є наступні пільгові категорії:

-         Діти-сироти – 5 учнів;

-         Діти з малозабезпечених родин – 10 учнів;

-         Діти з багатодітних родин – 56 учнів;

-         Учні, батьки яких є учасниками АТО – 17 учнів;

-         Діти-інваліди – 7 учнів;

-         Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 1 учень.

Харчування в шкільній їдальні - різноманітне, калорійне. Діти щодня отримують м’ясні, рибні, овочеві страви, масло тваринне, соки, свіжі фрукти. Адміністрацією школи здійснюється систематичний контроль за організацією харчування. Робота по організації харчування ведеться на належному рівні. На харчоблоці наявна гаряча та холодна проточна вода. Меню завжди в наявності, оформлені відповідним чином. Добові проби відбираються й зберігаються у відповідності до вимог санітарного законодавства. Працівники харчоблоку дотримуються режиму харчування, технологічного процесу обробки продуктів (заготівля, зберігання сухих продуктів), вимог утримання приміщення для первинної обробки овочів. Тару для збереження добових проб промарковано. Температурний режим в холодильнику для збереження добових проб витримано. Контрольне блюдо завжди виставлено в доступному місці. Прибиральний інвентар на харчоблоці в наявності, промаркований. Ведеться належним чином вся документація. На харчоблоці постійно в наявності миючі та дезінфікуючі засоби. Санітарним одягом працівники харчоблоку забезпечені постійно. Робочі інструкції та інструкції з охорони праці для працівників харчоблоку є в наявності, знаходяться на робочих місцях. На харчоблоці є в наявності 3 холодильника та 1 морозильна камера, всі у робочому стані. Посудом забезпечена школа в повній мірі.

Питання організації харчування постійно розглядаються на засіданнях педагогічної ради, наради при директорові, батьківського комітету НВК, класних батьківських зборах.

Матеріально-технічна база

Технічні показники приміщень закладу (температура, світловий режим, санітарно-гігієнічний стан) дозволяють вести навчально-виховний та освітньо-розвивальний процес у безпечному для здоров'я дітей режимі. Санітарний стан приміщень, коридорів, харчоблоку   задовільний, відповідає державним санітарним нормам облаштування й утримання. Адміністрацією, медичним працівником, фахівцем з питань техніки безпеки, профкомом щорічно проводиться контрольний огляд навчальних кабінетів, класних кімнат, спортивних залів, спортивних споруд.                                                            

Матеріально-технічна база закладу та його навчально-методичне оснащення дозволяють здійснювати начально-виховний процес на достатньому рівні. Усі учні 1-11-х класів навчаються в одну зміну. Начально-виховний процес відбувається за кабінетною системою. Заклад має  2 основні спортивні зали,  1 зала хореографії, бібліотеку, бібліотечне сховище, кімнату учнівського парламенту, 1 медичний кабінет, методичний комплекс (методичний кабінет, кабінет завуча старшої школи, кабінет завуча початкової школи, кабінет завуча з виховної роботи, кабінет психолога, бібліотека), їдальня, яка розрахована на 240 посадкових місць, футбольний стадіон, в 2017 році вводиться футбольний стадіон зі штучним покриттям.

Загальна площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять, становить   8820,8м2, спортивних залів  736,1м2, отже, забезпеченість навчального закладу необхідними навчальними площами становить 100 %. Навчальні площі використовуються виключно за цільовим призначенням, завдяки чому підвищується рівень організаційних умов, які сприяють навчанню та розвитку учнів.

Навчальні заняття в початковій школі проводяться в 15 класних кімнатах,   є 42 навчальні кабінети, які  відповідають  Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам санітарних норм. Для обміну думками, ознайомленням з педагогічними новинами, розпорядчими документами обладнано методичний кабінет та міні учительська.

Естетичне оформлення приміщення навчального закладу здійснено відповідно до санітарно-гігієнічних вимог . Загальний стан будівлі та приміщень перебуває на  достатньому рівні. Класні кімнати забезпечені ростовими меблями.

Організація урочної та позаурочної діяльності з фізичної культури та спорту забезпечена функціонування 3 спортивних залів, які обладнані необхідним інвентарем іншим спортивним спорядженням, які знаходяться в належному для використання стані, що дає можливість одночасно проводити уроки в початкових, середніх та старших класах в обсязі три уроки на тиждень.

На території школи розташовано   футбольне  поле з вбудованим  міні – футбольним полем  з штучним покриттям для проведення занять із фізичної культури, підготовки шкільної команди до участі у різноманітних змаганнях, спортивних конкурсах, турнірах.

У навчальному закладі створені та функціонує медичний кабінет, повністю укомплектовані всім необхідним обладнанням.

На сходах приміщення школи встановлений пандус .

Педагогічний та батьківський колективи докладають необхідних зусиль та сприяють  укріпленню матеріально-технічної бази навчального закладу.

 

Адміністрація школи приділяє значну увагу питанню створення умов для функціонування закладу, укріпленню та збереженню матеріально-технічної бази.

Так, протягом навчального року, у закладі виконані наступні роботи:

- Капітальний ремонт спортивної зали, роздягальні для хлопчиків та санвузла, 993994,00 грн. за бюджетні кошти,

- Ремонт покрівлі над центральним корпусом  159057,97 грн. за бюджетні кошти,

- Ремонт кімнати патріотичного виховання 120000,00 грн. за бюджетні кошти,

- Ремонт шкільної покрівлі  над корпусом 6-річок 114059,66 грн. за бюджетні кошти

Виконано заміну віконних блоків старого зразка на металопластикові  на І поверсі та у вістибюлі на суму 72798,00 грн. за рахунок  депутатських, батьківських і бюджетних коштів.

- Придбано телевізор, інтерактивна дошка, проектор, комплекти шкільних меблів на сумму 87708,00 грн. за бюджетні кошти.

- Орг. техніка і посуд для їдальні на суму 30451,00 за кошти спец. фонду.

- На оплату телекомукаційних послуг та ремонт комп’ютерної техніки використано 1627,00 грн.

- Миючі засоби для прибирання школи – 12106,00 грн. за кошти спец. фонду.

- Медикаменти – 1137 грн. за кошти спец. фонду і бюджетні кошти.

- Господарчі та будівельні матеріали  - 63877,00 грн. за батьківські кошти.

     Також протягом року отримано як дарунок школі від батьків матеріальних цінностей на суму 67585,00 грн.

Це і рідкокристалічні телевізори, шкільні меблі, принтери, шкільні дошки.

         Загальна мета навчального закладу – реалізація державного стандарту у галузі освіти, створення умов для якісного навчання учнів, їх самореалізації.

Адміністрація та  педагогічний колектив школи приділяє значну увагу питанню створення умов для функціонування закладу, укріпленню та збереженню матеріально-технічної бази.

Кожного року виконуються капітальні та поточні ремонти. Хочеться  відзначити, що у вересні-жовтні  2016 році проведено капітальний ремонт спортивної зали та виконано роботи за рахунок коштів Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на загальну суму 933994.00 грн., а саме: замінено вікна на металопластикові, виконано натяжна стеля, замінені світильники на сучасні LED- світильники, відремонтовано підлогу, ремонт стін, ремонт тренерської кімнати та кімнати для зберігання спортивного інвентарю, виконано ремонт роздягальні для хлопчиків . Також у жовтні 2016 році були завершені  ремонтні роботи на суму 120000,00 грн. по облаштуванню  кімнати патріотичного виховання. Виконано ремонт туалетних кімнат на ІІ поверсі для учнів початкової школи за рахунок батьківських коштів на загальну суму 116000,00 грн. Одне з основних питань, яка потребувало негайного вирішення - це ремонт шкільної покрівля над корпусом 6-річок та над центральним корпусом. За рахунок депутатських коштів було виконано ремонтні роботи шкільної покрівлі на суму 271622,20 грн. Також замінено вікна на металопластикові у коридорі І поверху та вестибюлі, роздягальні, спортивній залі для учнів початкової школи та у роздягальні для дівчаток.

У травні 2017 року були завершені роботи по облаштуванню футбольного поля зі штучним покриттям. З метою збереження спортивного майданчика  було придбано металеву сітку на суму 19500,00 грн., яку встановлено силами батьків.

         Таким чином, завдяки спільним зусиллям колективу  школи, батьків, органів самоврядування забезпечено постійний  розвиток матеріально-технічної бази школи та покращення умов перебування учнів у закладі. 

 

Підводячи підсумки діяльності комунального закладу освіти  «Навчально-виховний  комплекс № 139 «загальноосвітній навчальний-заклад центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради, а саме:

-         центр підготовки до школи «Школярик»;

-            початкова школа;

-            основна школа;

-            старша школа;

-            центр творчості «Дума»

слід зазначити, що позитивній динаміці популярності закладу сприяють:

-    адаптація дитини до школи;

-    впровадження інноваційних технологій навчання, дослідно – експериментальна робота;

-    ефективність навчального процесу;

-   кадровий потенціал навчального закладу;

-   активна участь у довгострокових програмах, конкурсах, змаганнях;

-    формування духовного, фізичного, інтелектуального удосконалення особистості.

Аналіз освітньої діяльності нашого навчального закладу свідчить про те, що організація навчально-виховного та освітньо-розвивального процесу забезпечує виконання Державних стандартів дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Високий  рівень фахової підготовки  педагогів зумовлюють  вирішення основних завдань розвитку  навчального закладу.

НВК № 139 готовий до освітніх реформ, про які говорить Міністр освіти   Лілія Гриневич та розбудови нової української школи.