Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

Готуємося до ДПА - 2020

 

 

Атестація учнів, які закінчили 9-й клас, буде проходити на базі тієї школи, в якій вони проходять навчання. Екзаменування проходить у письмовій формі і повинно відповідати певним вимогам Міністарства освіти. У роботі повинні бути завдання, відповідні рівню підготовки учнів і шкільних освітніх стандартів. 

Зміст іспитів та вимоги до білетів

ДПА з української мови

Підсумкова атестація з української мови належить до числа обов'язкових. Вона проводиться у формі письмового диктанту, в рамках якого оцінюється орфографічна і пунктуационная грамотність учнів, уміння правильно писати слова, вживати правила орфографії і пунктуації, а також оформляти роботу відповідно до вимог. Тезісні характеристики ДПА: 
 

атестація проходить протягом 60 хвилин; 
обсяг диктанту повинен становити від 160 до 170 слів; 
на початку іспиту вчитель повинен зачитати весь текст, дати пояснення щодо його змісту, лексичного значення слів і особливостей правопису; 
кожне речення тесту читається наступним чином: учитель читає все речення цілком, потім повторять по частинах (в цей час учні пишуть), а потім ще раз повторює пропозицію; 
в процесі диктування потрібно вказувати місце, в якому починається новий абзац; 
в кінці вчитель ще раз читає весь текст, щоб учні змогли зробити перевірку роботи і виправити можливі помилки.
Оцінка диктанту проводиться згідно з такими критеріями: 
помилки в орфографії і пунктуації оцінюються однаково; 
помилки, допущені в одному і тому ж слові, вважаються за одну, але однотипні помилки, допущені в різних словах, вважаються різними; 
при підрахунку помилок потрібно ділити їх на грубі і негрубі (виключення, заміна розділового знака, вживання не і ні і т. д.); 
помилки на правила, які учні ще не проходили в 9-му класі, повинні бути виправлені, але не враховуються при підрахунку; 
робота, в якій допущено більше п'яти виправлень, оцінюється на 1 бал менше; 
бали потрібно розподіляти за таким принципом: 15-16 помилок і більше – 1 бал, 13-14 – 2 бали, 11-12 – 3 9-10 – 4 7-8 – 5 5-6 – 6 4 – 7 3 – 8 1 груба і одна негрубая – 9 1 – 10 1 негрубая – 11 0 – 12.
ДПА з української літератури

Екзаменування з даного предмету проходить у формі тестування. Охарактеризувати процес проведення ДПА та вимоги до роботи можна наступним чином: 
тривалість іспиту становить 90 хвилин; 
вчитель розподіляє варіанти так, щоб поруч не опинилися учні з однаковими квитками; 
в квитку має бути 25 завдань, представлених у різній формі: у №1-16 учні вибирають 1 вірна відповідь з 4-5 варіантів, №17-20 – встановлюють відповідність між колонками елементів, №21-24 – вписують відповіді у вигляді слова, поєднання слів або речень, №25 – пишуть розгорнуту відповідь на піставлене питання. Дана робота являє собою твір обсягом 100-200 слів, в якому автор повинен сформулювати проблему, дати коментарі, розповісти про авторську позицію, висловити свою думку щодо проблеми й аргументувати його. 

 

 

ДПА з математики

Математичний іспит пишеться протягом 135 хвилин, якщо він призначений для учнів середніх шкіл без спеціалізації за математики, і 180 хвилин, якщо випробування проводиться для спецклассов. Співвідношення кількості завдань з курсів алгебри і геометрії – 2:1. Квитки розробляються так, щоб охопити програму з 5 по 9 класи. Роботу можна розділити на три частини: 
 

перша – від 10 до 12 завдань, сформульованих у тестовій формі так, щоб учень вибрав одну правильну відповідь із 4-5 варіантів; 
друга – від 4 до 6 завдань у вигляді відкритих тестів, на які потрібно дати коротку відповідь; 
третя – 3-4 завдання відкритої форми, у яких учневі треба буде дати розгорнуту відповідь (вирішити завдання і пояснити логіку і порядок вирішення). Ці завдання оцінюються на максимум балів тільки в тому випадку, якщо учень зумів обгрунтувати кожне проведене дію.

Учням, які навчаються у спеціалізованих математичних класах, можуть видати квитки з додатковою частиною. Міносвіти пропонує включити в неї 3 завдання за програмою поглибленого вивчення математичних дисциплін. 

 

ДПА з історії України та всесвітньої історії

Завдання повинні перевірити: 


знання історичної термінології, фактів, явищ, подій, хронології, картографії та пам'яток історико-культурного характеру; 
вміння учнів проводити аналіз і узагальнення, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між історичними подіями, явищами, процесами і періодами; 
навички в роботі з джерелами історичної інформації – документами, картами, схемами, фото. 
Рекомендується робити квитки з 22 завдань і дотримуватися такої структури: 
завдання №1-16 – тести з чотирма варіантами відповідей, у яких потрібно знайти один вірний; 
завдання №17-18 – визначення відповідності; 
завдання №19-20 полягають у визначенні хронологічної послідовності історичних подій; 
завдання №21-22 – тести з сімома відповідями, серед яких потрібно знайти 3 вірних.                                                                                                           
 ДПА з хімії

До складу квитка увійдуть наступні розділи хімії: 
15% завдань – програма 7 класу (хімічна термінологія, прості речовини метали і неметали); 
45% завдань – програма 8 класу (кількісні вимірювання речовин, розрахунки за формулами, класи неорганічних сполук, періодичний закон і система, атомна будова, хімічний зв'язок і будова речовин); 
40% завдань – програма 9 класу (розчини, реакції і органічні сполуки). 
В квиток повинні входити тести, в яких необхідно вибрати правильну відповідь, установити відповідність, написати вірну послідовність, відтворити зв'язку між класами неорганічних сполук, а також завдання, що вимагають скласти окислювально-відновну реакцію, написати реакцію обміну іонами або вирішити завдання. Учням дозволено користуватися простими калькуляторами, таблицею Менделєєва, таблиця розчинності кислот, солей, підстав і гідроксидів, а також рядом активності металів.