Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

Робочий навчальний план

Робочий  навчальний  план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс  № 139

«загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума»

Дніпровської міської ради на  2021-2022 н. р.

І ступінь

2-І, 3-І, 4-І класи - науково-педагогічний проект «Інтелект України» відповідно до листа Державної служби якості освіти України 

від 06.08.2020 № 01/01-23/929, таблиця 1

 

Назва

освітньої галузі

Назва навчального предмета

Кількість годин на тиждень

2-І

3-І

4-І

Мовно-літературна

Українська мова

6

6

6

Мовно-літературна

Англійська мова

3

3

3

Математична

Математика

4

4

4

Мовно-літературна

 

 

 

 

Я пізнаю світ

 

 

 

 

 

8+1

 

 

 

 

8+1

 

 

 

 

 

8+1

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна

Мистецька (музичне мистецтво)

Інформатична

-

 

Інформатична

 

Інформатика

-

1

1

Мистецька

Мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

Усього

 

22+2+1

23+2+1

23+2+1

Додаткові години для вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження  учня

22

 

23

 

23

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету

22+3

 

23+3

 

23+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №139

«загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума»

Дніпровської міської ради на  2021-2022 н.р.

І ступінь

2-А, 2-Б, 2-В класи –  Типова освітня програма (під керівництвом О.Я. Савченко),  затверджена   наказом Міністерства освіти і науки України

від 08.10.2018 № 1272

 

Назва освітньої галузі

Назва навчального предмету

Кількість годин на тиждень

Мовно-літературна

Українська мова

7

7

7

Іншомовна освіта

Іноземна мова

3

3

3

Математична

Математика

4

4

4

Природнича

 

 

Я досліджую світ

 

 

3

 

 

3

 

 

3

Громадянська й

історична

Соціальна

Здоров’я-

збережувальна  

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

Інформатична

Інформатика

1

1

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

1

Музичне мистецтво

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

Усього

21+3

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

22

22

22

Загальна  кількість годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на класи

22+3

22+3

22+3

 

 

 

Робочий навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №139

«загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума»

Дніпровської міської ради на  2021-2022 н.р.

І ступінь

3-А, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г класи –

Типова освітня програма (під керівництвом О.Я. Савченко),  затверджена   наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1273

 

Назва освітньої галузі

Назва навчального предмету

 

Мовно-літературна

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 

 

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 

Іншомовна освіта

Іноземна мова

3

3

3

3

3

3

3

 

Математична

Математика

5

5

5

5

5

5

5

 

Природнича

 

 

Я досліджую світ

 

3

 

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

Громадянська й

історична

 

Соціальна

 

Здоров’я-

збережувальна  

 

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

 

Інформатична

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

 

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

 

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

 

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

 

Усього

22+3

22+3

22+3  

22+3

22+3  

22+3

22+3  

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

1

1

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

23

23

23

23

23

23

 

Загальна  кількість годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на класи

23+3

23+3

23+3

23+3

23+3

23+3

23+3

                       

  

 Робочий навчальний план 

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс  № 139

«загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума»

Дніпровської міської ради на  2021-2022 н. р.

ІІ ступінь

5-А, 5-Г, 6-В, 7-В, 7-Г, 8-А, 8-В, 8-Г, 9-А, 9-В-класи - Типова освітня програма, затверджена наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

5-Г

6-В

7-В

7-Г

8-А

8-В

8-Г

9-А

9-В

Мови і

літератури

 

 

 

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5

2,5

2,5

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспіль-ствознав-ство

Історія України

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня  історія

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

 

 

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Мистецтво

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Матема-тика

  

Математика

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

Алгебра

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

Геометрія

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

Природо-знавство

 

 

 

Природознавство

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

-

-

2

2

2

2

2

3

3

Хімія

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

2

2

Технології

 

Трудове навчання

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Здоров’я  і

фіз.культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична  культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Разом

24

+3

24+3

26,5+3

28

+3

28

+3

28,5+3

28,5+3

28,5+3

30

+3

30

+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3

 

3

 

3,5

2,5

2,5

3

3

3

3

3

Факультативи

Прикладні фінанси (35, 17 год)

-

-

-

-

-

1

0,5

 

--

-

Економіка і фінанси (35 год.)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Юний географ-краєзнавець (35 год.)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Права людини у вільній країні (35)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Українознавство (35 год.)

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

Дивосвіт літератури (35 год.)

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сторінками героїчних епосів народів світу (35 год.)

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

Міфи народів світу (35 год.)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Історія українського козацтва (35 год.)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Індивідуальні заняття

Математика

1

1

1

1

-

1

1

-

-

1

Українська мова

1

1

0,5

0,5

1

-

1

-

1

-

Англійська мова

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Історія

-

-

-

-

0,5

-

0,5

-

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

32

32

33

33

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

+3

27+3

30

+3

30,5+3

30,5

+3

31,5+  3

31,5+3

31,5+3

33+3

33+3

 

      

 

Робочий навчальний план 

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс  № 139

«загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума»

Дніпровської міської ради на  2021-2022 н. р.

ІІ ступінь

5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-Б, 9-Б класи з поглибленим вивченням іноземної мови (англійської) - Типова освітня програма, затверджена наказом Міністерства освіти і науки   України  від 20.04.2018 № 405, таблиця  8.

Освітнігалузі

Навчальніпредмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-Б

5-В

6-А

6-Б

7-А

7-Б

8-Б

9-Б

Мови і

літератури

 

  

Українська мова

3,5+ 0,5

3,5+ 0,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3+2

3+2

2+3

2+3

2+3

2+3

2+3

2+3

Зарубіжн алітература

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня  історія

-

-

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

-

1

Мистецтво  

Мистецтво

1

1

1

1

-

1

1

1

Математика

 

 

Математика

4

4

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

-

-

2

2

2

2

Природознав-

ство

 

 

 

Природознавство

2

2

-

-

-

 -

 -

 -

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

-

-

2

2

2

3

Хімія

-

-

-

-

1,5

1,5

2

2

Технології

 

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

2

2

Здоров’я і

фіз.культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична  культура

3

3

3

3

3

3

3

3

Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів

3,5

3,5

4

4

4

4

3,5

3

Дивосвіт літератури (35 год.)

1

1

-

-

-

-

-

-

Українознавство (35 год.)

-

-

1

1

1

-

-

-

Сторінками героїчних епосів народів світу (35 год.)

-

-

-

-

-

1

-

-

Прикладні фінанси (17  год.)

-

-

-

-

-

-

0,5

-

Разом

26+3

26+3

28,5+3

28,5+3

30,5+3

30,5+3

31+3

32+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

2

2,5

2,5

2

2

2

1

Факультативи

Міфи народів світу (35)

-

-

1

-

-

-

-

-

Культура добросусідства (35)

-

-

-

-

1

-

-

-

Права людини у вільній країні

-

-

-

1

-

-

-

-

Українознавство (35)

-

-

-

-

-

1

-

-

Історія українського козацтва

-

-

-

-

-

-

1

-

Індивідуальні заняття

Математика

1

1

1

1

-

-

 

1

Українська мова

1

-

-

0,5

-

1

1

-

Англійська мова

-

1

-

-

-

-

-

-

Історія

-

-

0,5

-

1

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

31

32

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

28+3

31+3

31+3

32+3

32+3

33+3

33+3

        

 

Робочий навчальний план 

Комунального закладу освіти«Навчально-виховний комплекс  № 139

«загальноосвітнійнавчальний заклад – центр творчості «Дума»

Дніпровської міської радина  2020-2021 н. р.

ІІ ступінь

5-І, 6-І, 7-І, 8-І, 9-І –класи- науково-педагогічний проект «Інтелект України»

Наказ Міністерства освіти і науки   України від 02.11.2016 № 1319, додаток 3, із змінами  затвердженими наказом  МОН від 03.02.2021   № 140

 

Навчальніпредмети

Кількість годин на тиждень у класах

9-І

Українська мова

4

4

3

3

3

Українська література

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5

Іноземна мова (англійська)

5

5

5

5

5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Математика

6

6

-

-

-

Алгебра

-

-

3,5

3,5

3,5

Геометрія

-

-

2,5

2,5

2,5

Природознавство.

Моя  планета Земля

2

-

-

-

-

Природознавство.

Твої фізичні відкриття

1

1

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

2

2

2

Навчаємось разом

2

2

1

1

1

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

Мистецтво

1

1

1

1

-

Технології

1

1

1

-

-

Технології (Робототехніка)

-

-

-

0,5

0,5

Інформатика

1

1

1

1,5+0,5

1,5+0,5

Фізична  культура

3

3

3

3

3

Додаткові години на профільні предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

0,5

0,5

0,5

0,5

-

Разом

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класу на групи)

31

34

35

36

36

 

                                                                                                                                      

 

 

Робочий навчальний план 

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс  № 139

«загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума»

Дніпровської міської ради на  2021-2022 н. р.

ІІI ступінь

10-А, 10-Б, 10-і, 11-А, 11-Б класи -  Типова освітня програма, затверджена наказом Міністерства  освіти і науки    України  від 20.04.2018 № 408, (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464) таблиця 2 з урахуванням таблиці 3

 

 

 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень у класах

10-А

Профільний предмет – українська мова

10-Б

Профільний предмет - українська мова

10-І  Інтелект України

11-А

Профільний предмет – українська мова

11-Б

Профільний предмет - українська мова

Базові предмети 

27

27

30

26

26

Українська  мова

2+2

2+2

2+2

2+2

2+2

Українська  література

2+1

2+1

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1+1

1

Іноземна мова ( англійська)

2+1

2+1

5

2+1

2+2

Історія України

1,5

1,5

-

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

-

1

1

Громадянська освіта

2

2

-

0

0

Історія: Україна і світ. Громадянська освіта

-

-

3+1

-

-

Математика

-

-

6

3+2

3+2

Алгебра і початки аналізу

3

3

-

-

-

Геометрія 

+2

+2

-

-

-

Біологія та екологія

2

2

2

2

2

Географія

1,5

1,5

1,5

1

1

Фізика

3

3

3

3

3

Астрономія

-

-

-

1

1

Хімія

1,5

1,5

1,5

2

2

Фізична  культура

3

3

2

3

3

Захист України

1,5

1,5

1

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети 

3

3

2

3

3

Інформатика

1,5

1,5

1

1,5

1,5

Технології (Робототехніка)

-

-

1

-

-

Мистецтво

1,5

1,5

-

1,5

1,5

Разом

27+3+6

27+3+6

30+2+3

26+3+6

26+3+6

Додаткові години на профільні предмети,  окремі базові  предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

8

6

9

9

                Варіативна складова     (Індивідуальні заняття, факультативи)

Українська мова

 

-

1

-

1

Математика

1

1

1

1

1

Міжнародне гуманітарне право

-

-

-

1

1

Українознавство

1

1

-

-

-

Історія

-

-

1

1

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

33

33

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

35+3

35+3

35+3

35+3

35+3