Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

 

 

Банер Банер Банер Банер Банер

 


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

160

Нормативні документи

УМОВИ

конкурсного приймання учнів до  класів,

що працюють  за науково - педагогічним

проектом «Інтелект України»

 

1. Загальні положення конкурсу

1.1. Дані Умови визначають загальні положення і основні організаційні засади здійснення конкурсного відбору учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.2. Дані Умови розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців ) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)».

1.3. Мета конкурсного приймання учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», полягає у формуванні колективу учнів з  високим інтелектуальним потенціалом, який забезпечує готовність до інтенсивної навчально-пізнавальної діяльності за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.4. Дані Умови поширюються на дітей, батьки яких виявили бажання навчати їх у класах, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

1.5. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу, на інформаційному стенді навчального закладу вивішуються перелік питань конкурсних випробувань та пояснювальна записка щодо підготовки до них.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання до 1-го класу проводяться в період з 1 квітня по 1 червня поточного року.

2.4. За наявності вільних місць у класах, які працюють за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України», проводиться додатковий конкурсний  добір у червні.

2.5. День конкурсних випробувань у такому випадку визначається навчальним закладом по мірі формування груп учнів, які бажають вступити до загальноосвітнього навчального закладу.

2.6. За наявності вільних місць у серпні, але не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року, може проводитись додаткове конкурсне приймання за таких самих умов, що й основне.

2.7. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.8. Для проведення вступних випробувань у навчальному закладі створюється психолого-педагогічні комісії, склад яких затверджується наказом директора за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.9. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора навчального закладу та табеля успішності учня (для дітей, які вступають до 2-9 класів). Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.10. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання¸ довідок з місця роботи батьків тощо.

2.11. Усі документи, подані до конкурсної комісії, є матеріалами для службового користування.

 

3. Проведення конкурсу

 

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу,  проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди  з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, включає виконання комплексу діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до успішного навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Цей комплекс розробляється творчою групою науковців – психологів і педагогів, які здійснюють науково-методичне супроводження проекту «Інтелект України», проходить наукову експертизу та затверджується науковим керівником проекту. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог.

3.3. Чисельність психолого-педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2–11 класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.5. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.6. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.7. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях у терміни, проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.8. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

 

4.1. Діти зараховуються до проектного класу наказом директора на підставі рішення  комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення рішення конкурсної комісії.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів рішення  комісії і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які зараховані до класу, що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

Додаток  6

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

10.07.2012 № 797

 

 


 

НАКАЗ

10.07. 2012 р.                                       м. Київ                                         № 797

 

 

 

Про продовження впровадження

науково-педагогічного проекту

«Інтелект України» в практику роботи

загальноосвітніх навчальних

закладів України

 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказів Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2008 року № 1218 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова» за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку» та від 14 липня 2011 року «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» узагальнено матеріали дослідно-експериментальної роботи за період 2008 - 2012 років стосовно завершення  розробки та апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи та з метою подальшої реалізації завдань науково-педагогічного проекту «Інтелект України»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Дослідно-експериментальну роботу на базі загальноосвітніх навчальних закладів Харкова і Харківської області за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку» вважати завершеною.

2. Зняти статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня з:

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103;

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 142;

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 156;

Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 176;

Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177;

Харківської  гімназії № 144;

Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської області;

Циркунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області.

3. Затвердити, як такі, що додаються:

      3.1 Концепцію реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в основній школі.

      3.2. Программу розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на 2012-2017 роки.

      3.3. Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

      3.4. Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», на такі навчальні роки:

5 клас – 2012/2013 навчальний рік;

6 клас – 2013/ 2014 навчальний рік;

7 клас – 2014/ 2015 навчальний рік;

8 клас – 2015/ 2016 навчальний рік;

9 клас – 2016/ 2017 навчальний рік.

      3.5. Умови конкурсного приймання учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

4. Забезпечити  функціонування груп подовженого дня у проектних 1-7 класах, що комплектуються за принципом «клас-група».

5. Педагогічним колективам – учасникам експерименту оголосити подяку за творчу роботу, розробку й впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та поширення власного досвіду у засобах масової інформації.

6. Продовжити впровадження в практику роботи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» за ініціативою загальноосвітніх навчальних закладів та рішеннями відповідних міських, (районних), обласних управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим.

7. Продовжити дослідно-експериментальну роботу за темою «Розробка та апробація навчально-методичного забезпечення реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів» на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня гімназії № 169 м. Харкова.

8. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти ( Удод О. А.):

  • надавати науково-методичну допомогу експериментальному навчальному закладу Харківській гімназії № 169;
  • розмістити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», на веб-сайтах Міністерства та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Заступник Міністра                                                                    Б. М. Жебровський