Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

Звіт директора закладу за 2012-2013 навчальний рік

     

 

     Нові завдання модернізації освіти, які визначені Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», низкою нормативних документів, спрямовані на розвиток національної освітньої галузі, що має відповідати викликам часу й потребам особистості, яка здатна реалізувати себе в суспільстві, що постійно змінюється. Сьогодення доводить, що тенденції політичного, економічного, культурного розвитку суспільства потребують нових підходів до якості знань, умінь, навичок і рівня розвитку учнів. Тому розвиток сучасної освіти спрямований на створення гармонійної цілісної системи на кожному освітньому рівні, яка включала б в себе взаємоузгоджені методи, дії, компоненти, направлені на процес навчання, розвиток та виховання молоді. На сучасному етапі метою навчання стало насамперед формування життєвої компетентності учнів, уміння застосовувати набуті знання на практиці у своїй професійній та суспільно-політичній діяльності.

Ми повинні формувати покоління, яке «здатне навчатися впродовж усього життя». Саме такою, на наш погляд, і є концепція життєтворчості, провідні ідеї якої покладені в основу діяльності навчально-виховного комплексу № 139. Завдання нашого навчального закладу полягає в тому, щоб кожна дитина зрозуміла та осмислила своє життя, навчилася самостійно вирішувати як щоденні життєві завдання, так і складні проблеми, тобто стала життєво компетентною, життєстійкою, життєздатною. Тільки тоді вона зможе змінити своє життя, боротися з бездуховністю, байдужістю, безвідповідальністю, які руйнують життя окремої людини та суспільства. 

            Успішна робота педагогічного та учнівського колективів була відзначена високими результатами. Так вчитель музики Саух Володимир Анатолійович став лауреатом конкурсу «Учитель року - 2013» в номінації «музика». Безотосна Світлана Олександрівна стала лауреатом конкурсу «Учитель року - 2013» в номінації «фізика». Учитель фізкультури Курилех Катерина Євгенівна виростила переможницю Всеукраїнської олімпіади Власенко Ірину Олегівну ученицю 11-В класу. Учениця Панасюк Лариси Вікторівні стала переможницею Всеукраїнського конкурсу художньої творчості «Моя Україно».

За високі досягнення у навчанні випускники  школи нагороджені Золотою медаллю:

 •           Качан Анна Володимирівна, випускниця 11–А класу економічного профілю;
 •           Пекун Анастасія Дмитрівна, випускниця 11–А класу економічного профілю;
 •           Скрипник Таїсія Вікторівна, учениця 11–А класу економічного профілю;
 •           Підлубна Владислава Романівна, випускниця 11–Б класу правового профілю;
 •           Великосельська Ірина Артемівна, випускниця 11–В класу філологічного профілю;
 •           Власенко Ірина Олегівна, випускниця 11–В класу філологічного профілю;
 •           Вовчок Анастасія Володимирівна, випускниця 11–В класу філологічного профілю;
 •           Голов'ятинська Анастасія Сергіївна, випускниця 11–В класу філологічного профілю;

       За особливі досягнення у вивченні окремих предметів нагороджені похвальними грамотами учні школи:

 •           Гармаш Олександр Євгенович за особливі досягнення у вивченні інформатики;
 •           Качан Анна Володимирівна за досягнення у вивченні художньої літератури;
 •           Пекун Анастасія Дмитрівна за досягнення у вивченні художньої літератури;
 •           Скрипник Таїсія Вікторівна за досягнення у вивченні художньої літератури;
 •           Головко Дар'я Дмитрівна за досягнення у вивченні художньої літератури;
 •           Кондратов Богдан Дмитрович за досягнення у фізичній культури;
 •           Підлубна Владислава Романівна за досягнення у вивченні історії України, всесвітньої історії.

     За підсумками  здачі незалежного зовнішнього оцінювання 2011 – 2012 навчального року школа ввійшла до п’ятдесяти найкращих навчальних закладів середньої освіти м. Дніпропетровська.

      Вирішуючи поставлені проблеми, педагогічний колектив в 2012-2013 навчальному році дотримувався таких законів та нормативних документів: 

Конституції  України, прийнятої Верховною Радою України 28 червня 1996 року; 

Законів України: 

- “Про освіту” від 23 березня 1996 року № 21 (зі змінами та доповненнями) ; 

- “Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 року № 651-ХІУ;

 - “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” ( зі змінами від 10.07.2011р.); 

- “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 року № 2402-Ш; 

- “Про соціальну роботу з дітьми і молоддю” від 21.06.2001 р. № 2558-Ш; 

- “Про молодіжні і дитячі громадські організації” від 01.12.1998 р. № 281-ХІУ; 

- «Про засади запобігання і протидії корупції» №3206-VI від 07.04.2011 р.; 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні      правопорушення» №3207-VI від 07.04.2011 року; 

- Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації   Об'єднаних націй 10 грудня 1948 року; 

- Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20  листопада 1989 року;

- Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних націй 20.11.1959 року; 

- Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання  резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20.11.1989 року; ратифікована в Україні 21.02.1990 року;

 - Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року;  

Указів Президента України

- «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

№ 1163/2011 від 16.12.2011 р. ; 

- «Про національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ столітті»

№ 347/2002 від 17.04.2002р. ;

- «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 року № 926/2010; 

 - «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008;

- “ Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім”ями” від 23.06.2001 року № 467/2001;

Постанов Кабінету Міністрів України:

- Державна програма «Молодь України на 2009-2015 роки» №41 від 28.01.2009 р.;

- Державна Програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки” № 229-р від 22.04. 2006 ;

- «Про затвердження Державного стандарту базової та повної середньої освіти » № 1392 від 23.11.1392 р.

- «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» №1283 від 14.12.2011р. ;

- «Державний стандарт початкової загальної освіти” від 20.1104.2011 р.

№ 462 ;

- «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» № 778 від

27.08.2010 р.;

-“Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 р.

№ 646;

- «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від 22.11.2004 р.;

- «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на подану вартість» №116 від 02.02. 2011 р.;

-Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) № 896 від 03.11.1993р.;

- «Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 13 квітня 2011 р. № 330-р;

- «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» №494 від 13.04. 2011 р. ;

Наказів Міністерства освіти, науки молоді та спортуУкраїни:

- Концепції національно-патріотичного виховання № 3754/981/538/49 від 27.10.2009 р.;

- Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді № 605 від 21.07. 2004 р. ;

- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» №930 від.06.10.2010 р. ;

- «Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» № 1343 від 22.11.2011 р. ;

- «Про затвердження заходів МОЗ України та НАМН України щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» 500/71 від 11.08.2011 р.;

- «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» №1243 від 31.10.2011 р. ;

- «Про впровадження в загальноосвітніх навчальніх закладах пілотного поекту Національного проекту «Відкритий світ» №1252/147 від 03.11.2011 р. - «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» № 1050 від 12.09.2011 р.

- Концепції екологічної освіти в Україні № 13/6-19 від20.12.2001 р. ;

- «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 р. №423;

- «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»

№ 714 від 30.06.2011 р. ;

- «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» № 732 від 20.12.2002 р. зі змінами 19.05.2008 № 432;

- «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» №496 від 03.06.2008 р. ;

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів” від 07.04.2005 р. № 204;

- «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи « № 755 від 20.08.2008 р. ;

- «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» № 329 від 13.04.2011 р. ;

- «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» №682 від 16.08.2010 р. ;

- «Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця» № 1567/20305 від 29.12.2011 р. ;

- «Про заходи державного контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році» від 23.08.12 № 943;

- «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» 20.07.2004 р. № 601;

- «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 18.02.2008 р. № 94 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 12 вересня 2008р. №845, від 21 грудня 2009 р. №1151, від 23 листопада 2010 р. №1116;

- «Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затверджене наказом МОН України від 13.22.2000 р. № 584 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2008 р. № 186 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 07 лютого 2012 р. № 116;

- «Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» затверджене наказом МОН України від 11.12.2000 р. № 579, зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187 та №115 від 07.02.2012 р.);

- «Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (витяг від 14.04.2008 р) ;

- «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді» від 21.04.2005 р. № 242/178;

- «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» від 07.09.2000 р. № 149;

- «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 05.05.2008 № 371;

- «Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» № 458 від 02.08.2005р. ;

- Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.05.2008 № 431;

- «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» №1121 від 05.10.2009 р. ;

- «Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров»я школярів у навчальних закладах України» від 22.10.2008 № 956;

- «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров'я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів» від 06.11.2008 № 1008;

- «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року» від 30 грудня 2010 р. №1312;

Листів Міністерства освіти і науки України:

- «Щодо виконання Державної програми розвитку і функціонування української мови» № 1/12-1598 від 25.03.2011 р.;

- «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на

2011/2012 р.» 1/9-325 від 29.04. 2011 р.; -«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» № 1/9-61 від 06.02.2008 р.;

- «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році» 1/9-454 від 09.06.2012 р.;

-  «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011-2012 навчальному році»;

- «Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладах» № 1/9-532 від 11.09.2007 р.;

- «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій» № 1/9-493 від 24.06.2011 р.;

- «Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп продовженого дня” № 1/9-245 від 27.06.2001 р.;

- «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників » № 1/9- 727 від 23.09.2011 р.; 

- «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001р. № 63;

- «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році» № 1/9-92від 08.02.13 р.;

- «Про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» № 1/9-819 від 08.11.2011 р.;

- «Про дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах» 3 1/9-824 від 11.11.2011 р.;

- Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (2000 р.);

- Концепції художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (2004).

     Метою роботи школи передбачалось особистісно зорієнтоване формування в школярів фундаменту освіти, функціональної грамотності, життєвої, комунікативної компетентності в сучасних соціальних умовах. Продовжувалось удосконалення змісту системи освіти, яка сприяла забезпеченню розвитку кожного учня відповідно до здібностей, інтересів, можливостей у суб'єкт-суб'єктній парадигмі взаємовідносин «учитель – учень».

   Розв'язання проблем та вирішення завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік,  дозволило шкільному колективу досягти вагомих результатів за підсумками навчального року у всіх напрямках освітньої діяльності.

 

Подобається