Комунальний заклад освіти „Навчально-виховний комплекс № 139 „загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості „Дума” Дніпровської міської ради

 

Урок фізики в 8 класі. Механічний рух - Рух по колу. Обертальний рух

 Рівномірний рух по колу. Обертальний рух. Характеристики обертального руху. Вчитель Безотосна С.О., НВК № 139, м.Дніпропетровськ

 

 

РУХ ПО КОЛУ. ОБЕРТАЛЬНИЙ РУХ

Перед вивченням теми слід повторити поняття:                                                                                                       - види руху (рівномірний, нерівномірний, прямолінійний, криволінійний)                                                                       - швидкість – векторна величина                                                                                                                            - миттєва швидкість

 

Як ви вже знаєте, рівномірний рух може бути: по прямій, по кривій і рух по колу (як випадок криволінійного руху)

 

Криволінійний рух складніший за прямолінійний, тому що існує безліч криволінійних траєкторій. Але рух по будь-якій криволінійній траєкторії можна приблизно уявити як рух по дугах кола.

 

При русі тіла по колу напрямок вектора швидкості змінюється від точки до точки. Тому коли кажуть про швидкість такого руху, мають на увазі миттєву швидкість. Вектор швидкості спрямовано по дотичній до кола, а вектор переміщення — по хордах.

 

 

Рух матеріальної точки по коловій траєкторії зі швидкістю, сталою за значенням, але змінною за напрямом, називають рівномірним рухом по колу.

 

Рівномірно рухаючись по колу, тіло здійснює кожний наступний оберт за однакові проміжки часу. Рух, що повторюється через однакові проміжки часу називають періодичним.

Наближено можна вважати рівномірним і періодичним рух Землі навколо Сонця, рух Місяця навколо Землі.

 

Обертальний рух тіла – це рух тіла, при якому всі  його точки рухаються по колах, а центри всіх кіл лежать на одній прямій, яку називають віссю обертання. При обертанні тіла чим далі точка перебуває від осі, тим більша її швидкість.

Приклади обертального руху та руху по колу в природі та в техніці:

рух планет
рух супутників
рух годинникової стрілки
рух транспорту на поворотах
рух різних частин в механізмах
рух крил вітряка
 


Характеристики обертального руху та руху по колу.

 

ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ тіла — це час, за який тіло робить один повний оберт. Період обертання позначається літерою Т та вимірюється в секундах.

 

 

де t - це час обертання;

N - кількість обертань

Т - період

 

Частота обертання тіла  ν— це число обертів за одиницю часу. Частота обертання позначається літерою ν та вимірюється в герцах. Для того щоб знайти частоту, треба одиницю поділити на період.

 

де t - це час обертання;

N - кількість обертань

 v- частота обертання;

Т - період обертання;

 

Лінійна швидкість υ — відношення переміщення тіла до часу. Для того щоб знайти лінійну швидкість тіла по колу, необхідно довжину кола поділити на період (довжина кола дорівнює 2π помножити на радіус).

 

R- радіус кола;

Т - період обертання;

t - це час обертання;

L- довжина траєкторії

 

Кутова швидкість ω — фізична величина, яка дорівнює відношенню кута повороту радіуса кола, по якому рухається тіло, до часу руху. Кутова швидкість позначається літерою ω та вимірюється в радіанах, поділених на секунду. Знайти кутову швидкість можна, поділивши 2π на період. Кутова швидкість і лінійна між собою пов’язані. Для того щоб знайти лінійну швидкість, необхідно кутову швидкість помножити на радіус кола. υ=ω·R

 

v- частота обертання

Т - період обертання;

w- кутова швидкість

 


Розв'язування задач.

Домашнє завдання:підручник Л.Е.Генденштейн 8 клас, параграф 4, стор. 32 № 1-4

 

 

 

Подобається